Schleicher K 8 production list


K 8 - single-seat training sailplane designed by Rudolf Kaiser; first flown in 1957.


K8 production by Schleicher 1957-59:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
351 D-1470


391 D-4603


442 D-7022

Cancelled
445 D-4310

Cancelled
449 D-4309 OO-ZHP ZS-GON
451 D-5645


455 D-9109


459 HB-616

W/o, Schänis 7.7.79
472 D-4319


480 D-3565 D-KAMP D-3565
481 D-4306


484 HB-622

Crashed, Andermatt, UR 11.8.80
505 D-5672

Cancelled
506 HB-620 F-CIGC

507 D-4653

Cancelled
508 D-5674

Cancelled
509 D-5675 BGA 2295
Overshot field landing, Dalton, Cumbria 1.9.02
510 D-6240


511512 D-5686


514 D-5677 F-CVAL

517 D-5670 D-6670

519 D-3570 F-CJMA

520 HB-621

Cancelled
526 CF-RCE C-FRCE


K8 miscellaneous production:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
Liz.105/58 D-4650 BGA 3177
Cancelled
108/58/A D-5652 D-8908
Built by Fl.Gr.Ratingen
110/58 D-5765

Built by Turmsegler Neuss-Reuscheberg
115/58 D-8578


168/60 D-5798

Built by LSC Ahaus
170/60 D-5782 HB-105 D-5782 Built by Fliegergr. Hemer
P1 D-4361


2/60 D-6771


3 D-6329 BGA 3435
Cancelled
3 D-9097 OO-YTG
Motorised
03 D-6251 ZS-GWI

04 D-6242


5 D-7086

Cancelled
? D-8313

Cancelled


K8B production by Schleicher 1959-:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
419 D-5625 BGA 1715
Cancelled
454 D-8828


460 D-5077 BGA 2083
Burnt in hangar fire, Portmoak 19.3.91
513 D-5708 BGA 3514
Cancelled
515 D-6243


516 D-8316


518 HB-681 OE-5421 HA-4014
521 LN-GGT

Cancelled
543 D-5698

Cancelled
544 D-4604 D-KAPI D-4604 JA2466
545 D-5692


546 D-5710 4X-GKK
W/o 12.9.80
547 D-1590 PH-762 D-5478
563 D-5678 D-7089

581 OE-0680

Crashed, Viehofen, near Zell am See airfield 31.5.78
582 D-1542


583 D-7056

Cancelled
584 D-1535

Damaged in hangar fire, Müllheim Airfield, Baden 31.12.13
585 D-6574 JA2278

586 D-5706 OO-ZOJ
Cancelled
587 D-3022


588 ZS-GCZ


589 D-6261


590 D-5703 BGA 2619 NEJSGSA RAFGSA R91; BGA 2619; G-DEED
608 D-5716

Cancelled
609 D-5693 SE-TKM

610 HB-630 OE-5492

635 D-3232


636 HB-637 D-6377

637 OE-0481

Cancelled
638 D-5720

Cancelled
639 D-8334


640 D-5747 D-KOBU D-5777 (2) Hit trees on approach, Iserlohn-Sümmern 15.5.10
647 D-4375 BGA 2307 G-DDOY
653 D-1588

Cancelled
654 OE-0482

Cancelled
656 OE-0483

Cancelled
657 PH-258 BGA 2747
Spun in on approach, Challock 8.2.89
658 OY-FAX


659 D-7051 BGA 2262
Flew into hill near Portmoak 24.6.84
660 D-5729

Cancelled
666 OE-0488


667 OY-XAV LN-GGM SE-TRZ Cancelled
668 D-4622 D-KANB D-4622 BGA 2332; G-DDRZ
669 HB-663 D-8663

670 SE-SWP

W/o 26.7.76
685 D-5728

Cancelled
686 D-5742 BGA 4321 G-CHYX
687 D-2021

Cancelled
688 D-7132


689 HB-639 BGA 3769 G-CGEG
714 D-5733 D-9133

730 D-5656

Cancelled
731 D-5217 BGA 2563 ZS-GSY
732 OH-RTB OH-227
Cancelled
733 OH-RTA

Dbf 12.10.68
734 D-6273

Cancelled
735736 D-3234


737 D-5748


738 D-4373


739740 D-4369


741 D-4371 HA-4273

742 OY-EUX

Cancelled
745 D-1614 ZP-P001

746 D-4034 OO-ZOA
Damaged
747 D-4633 C-GAWA
W/o
748749 OY-XAO


750751 OE-0484

Cancelled
752 D-4048 BGA 2390 G-DDUK
753 D-1878 BGA 4513 G-CJGX
754 D-5774

Cancelled
755 D-4068


756 OY-VUX LN-GAQ (1) SE-TXZ
789 D-4376 D-0056

810 D-1644 4X-GKO

811 D-5767

Cancelled
812 D-5762 JA2344

813 D-7139

Cancelled
814 HB-673 HA-4264 9A-GIO
815 F-CBBB

Cancelled
816 D-1663


817 D-4379 ZP-P002
Cancelled
818 ? D-KESS
Cancelled
830 OE-0498


838 HB-671


839 D-1675 OY-BXK

840 D-8361

Cancelled
841 D-5802


842 D-5803

Cancelled
843 D-5788 OE-5488

844 OE-0525 OE-0957

845 SE-SWT


850 D-5760

Built by TSG Rheda
875 N6565D


876 D-1395 HA-4060

877 D-5806


878 D-5008

Cancelled
879 D-5810 BGA 2336
Groundlooped on failed launch, Weston-on-the-Green 20.1.90
880 N1000Z


881 N1287V


882 D-9146

W/o, Liebertingen 16.7.11
883 HB-682 F-CHHG

884 D-5022 BGA 2358
Collision with Ka 6CR BGA 4172, near Aston Down 21.8.96
907 D-4660

Cancelled
909 D-1679


910 OE-0529


913 D-5045


917 SE-SWX

Cancelled
918 D-4381


919 D-8530


920 D-4329


921 D-5056

Cancelled
922 D-5033

W/o, Essen Mühlheim 25.9.77
923 D-5751 D-0816
Crashed on field landing, La Montagne Noire, France 25.4.10
924 HB-679

Cancelled
925 D-7016


926 D-4052 JA2467

972 D-4383 F-CAGJ

973 Z-965 OY-XFE

974 D-4065

Cancelled
975 D-8210


976 OH-RTC OH-240 BGA 3305 Undershot, Currock Hill 15.9.02
977 D-8853


978 D-4113

Cancelled
987 D-4387 D-4724
Cancelled
988 OE-0545

Cancelled
989 D-5085 (ZK-GKA)

990 OH-RTD OH-255

991 N3353G

Crashed, Shrewsbury, PA 9.6.82
992 D-3215


994 HB-689 D-2233

995 D-1881


996 D-8539 D-KAEL D-8539 BGA 3515
997 D-8512


1000 D-1053

Cancelled
1014 D-5096


1015 D-9150

Cancelled
1016 D-6248

W/o, Oberems 25.7.18
1017 OE-0561


10181019 D-4315 F-CMNA

1020 D- CF-ZKQ C-FZKQ N869DT; Cancelled
1051 D-5117 BGA 3548 D-9761 For restoration in Germany
1052 N4690T

Cancelled
1053 HB-695


1054 D-8461

Cancelled
1055 D-5148 D-8616

10561057 D-5127 ZS-GYL

1058 OY-AXT

Scrapped
1059 HB-701

Cancelled
1060 D-8392


1061 D-5131

Cancelled
1062 D-5039 4X-GKL

1063 D-5199 D-4230
Cancelled
1088 D-1731 LN-GBV

1098 OE-0567


1099 IGA 8 EI-106 EI-K8-1 BGA 1695; Cancelled
1100 PH-306

Collision with Std Cirrus PH-518, Malden 11.4.76
1101 D-8401


1102 HB-668

Cancelled
1103 D-6324

W/o, Hellenhagen 23.8.09
1104 OY-AYX


1105 OE-0571

Cancelled
1106 HB-713

Cancelled
1107 D-8410

Museum, Sinsheim
1108 D-7009


1123 HB-704


1145 D-5027


1146 D-4078

Cancelled
1147 N4281A

Cancelled
1148 LV-DFC


1149 LV-DDX


1150 HB-707

W/o 4.10.65
1151 HB-700 BGA 4255
Cancelled
1152 OE-0578


1153 OE-0580

W/o, Innsbruck-Kranebitten Airport 19.11.70
1154 OE-0579

Cancelled
1181 ? BGA 2298
Cancelled
1190 OE-0581

Cancelled
1191 OE-0582

Cancelled
1192 HB-720 HA-4274K8B production 1962-:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
8001 D-5190 OO-YZT

8002 D-4392

W/o 10.6.01 ?
8003 D-4393 D-2132
Cancelled
8004 HB-710


8005 SE-SZE LY-SZE

8006 SE-SZF

Midair collision with Grunau Baby SE-SNO, Eskilstuna 8.9.63
8007 D-8412


8008 D-3594

Cancelled
8009 D-4394


8010 D-9090


8011 D-8438 ZS-GAN

8012SH/A ? HB-1653
Cancelled
80138014SH ? JA2164

8015801680178018 D-8413

Cancelled
8019 D-8522


8020/B15 D-KOFY

Motorised (Stihl); cancelled
802180228023/SH/A D-5732

W/o, Innsbruck 3.5.13
802480258026 D-6169 BGA 2328 G-DDRV
8027 D-4002 HA-4268

8028 D-5191 D-KEBT D-5191 PH-1497
80298030 D-3593

Collision with D-MTNN on approach, Winningen 7.9.14
8031 D-5222 D-1902

8032 OH-RTE OH-264 BGA 3319 Collision with parachutist, Hinton-in-the-Hedges 1.6.02
8033 OH-RTF OH-265

8034 D-1757 D-KIBO D-1757
8035/B5 D-5203 D-KOCU BGA 1807 Cancelled
8036 N6506D

Stalled & crashed, Colorado Spgs, CO 25.8.66
8037 D-5205 BGA 3452
Blown over, Burn 26.11.92
8038 D-1774


8039 D-0050 PH-1266
Stored Nationaal Transportmuseum, Nieuw-Vennep
8040 D-1765


8041 D-8417


8042 D-9082


8043 OY-EBX

Destroyed 6.3.89
8044 D-6332 TF-SAM (2) TF-SIG
8045E D-5225 BGA 3153 G-DFCL Built by Eichelsdörfer
8046 D-6178


8047/EI D-5189 OO-ZTC LZ-ACA
80488049/1 D-8177 N78177

8049A D-4124 JA2194

8050/A OE-0830


80518052 OE-0574

Cancelled
805380548055/A D-5466 OO-ZLD F-CILD Built by LSV Meschede
80568057 HB-725

Cancelled
8058 OH-RTG OH-270

8059 D-4087 D-8567

80608061 D-5229 D-KARB D-5229 Cancelled
8062 D-5234

Exported
8063 OY-XAZ


80648065 D-6121 D-6194

8066 D-5120 D-5138

8067 D-1962

Cancelled
8068 D-3596

Cancelled
8069 D-5159

Cancelled
8070 D-3602

Cancelled
8071 D-6099


8072 D-8523


8073 PH-285 D-6957

8074 PH-288 OE-5060

8075 PH-289 OO-ZPT

8076 PH-287

Wfu
8077 PH-290 BGA 2221
Damaged on launch, Strathaven 6.6.93
8078 PH-286 D-
Cancelled
8079 PH-301

Burnt in hangar fire, Midden Zeeland 29.10.80
8080/5 D-1963


8081 ? OE-5295

8082/A/SH D-8429

Cancelled
8083/A OE-0901


80848085/2 D-5339 (D-KABL) D-5339 Built by Hirth-Brauchle-Kube
8086 D-4047 D-KOCE D-6500
8087/A D-5216

Built by Fliegergruppe Meggen; Cancelled
80884/8089 D-1968 D-0968

8090EI D-6333

Cancelled
8091 ? OE-5136
Cancelled
8092 D-5211


8093 D-5048 BGA 4139 G-CHRJ Built by Eichelsdörfer
8094 D-1921

Cancelled
8095 D-1711 BGA 2260 G-DDNZ
8096/A D-5207 D-5727
Built by LSV Paderborn
8097 D-5152


8098 N335Y


8099 D-9012


8100 ? OE-5170
Crashed, Dobratsch, near Nötsch airfield 27.7.92
8101 D-1922

Cancelled
8102 D-KAKO JA2180

8103 D-8425

Cancelled
8104 D-9048


8105A D-8466 JA2195

8106 OY-AXZ


8107 D-5155


8108 HB-705 BGA 3919 G-CHFW
8109 D-4063

W/o, near Gießen-Wieseck 1.9.79
8110 D-5063

Collision with ASK 13 D-0147, near Braunschweig 28.8.77
8111/A D-5295

Built by LSV Dorsten; Cancelled
8112 D-1318


8113A D-8763 BGA 2879 G-DEOZ Stored
8114/A D-4675 BGA 3850 G-EHCZ
8115/SH D-0129


8116 OE-0631

Cancelled
81178118 PH-291


8119 PH-292

Stalled during field landing and dove into the ground, Raalte 15.5.90
8120 PH-293

Wfu
8121 PH-294

Went into ditch on field landing, Nistelrode 7.4.02; broken up for parts 2021
8122 PH-295 PZ-
To Surinam for rebuild
8123 PH-296

Stall on a field landing, dove into ground, Courrieres, France 15.6.73
8124 PH-297

Stall/spin on a field landing, Sint Pancras 16.8.64
8125 PH-298

W/o, Venlo 9.10.78
8126 PH-299

Stall/spin on landing, Langeveld 24.4.94
8127 PH-300 D-0100
Blown over by wind 8.21
8128 PH-303


8129/A D-1939 OY-HAX LN-GCZ
81308131/A D-5243

Built by Sportverein Bayer Wuppertal; Cancelled
18/8132 D-3033 D-6133
Cancelled
8133 D-1890


8134/Ei D-5235 D-KICE D-0288 BGA 2418; Cancelled - Built by Eichelsdörfer
813581368137 D-4672


8138/Ei D-5256 D-KANO D-5256 BGA 2543; Crashed on launch, Rivar Hill 25.7.97
8139 D-5249 4X-GKJ
Built by LSV Gluecksvogel e.v. Ibbenburen
8140814181428143 PH-311

Stored
81448145/A D-6002

Built by LSG Schäferstuhl, 1965; Cancelled
81468147A-SH OE-0667

Built by Schempp-Hirth; Crashed near Spitzerberg 30.10.82
8148 D-5276

Cancelled
81498150 D-4390 BGA 4365 G-CJAT
8151 D-8453 BGA 3792
Cancelled
8152 HB-738 BGA 3740 G-CGDB
8153 OE-0584


8154 OE-0634

Cancelled
8155 Z-966 OY-XFF OO-ZKU
8156 SE-SZR

Cancelled
8157 SE-SZT


8158 OE-0637


8159 OE-0632

W/o 4.8.89
8160 OE-0633


8161 D-6079

Cancelled
8162 D-5259 N1CG N981CG
8163A D-3202 D-5316 BGA 4320 G-CHYW; D-6130; Built by Fl.Sp.Gr. Luenen
8164A/SH D-0366 BGA 4022
W/o 3.8.94
8165/03 D-1826


81668167 D-5269

Built by Eichelsdörfer; Cancelled
8168 D-8450 HA-8450
Built by Eichelsdörfer
8169 D-6027

Written off in landing accident, St Florentin, France
8170 ? F-CAVY

8171/EI D-5296 HA-4498
Built by Eichelsdörfer; W/o 26.5.07
817281738174/A D-9328


8175 OY-AZX

W/o, Tollose 12.7.02
8176 D-5292 PH-1206
Stored Lemelerveld awaiting restoration
8177 D-5305


81788179 OE-0641


8180 OE-0642 OE-5702

8181 D-5308


8182 D-6892

W/o, Unterwoessen 29.8.12
8183 D-6130 LY-GSC

8184 HB-752


8185 OH-RTH OH-287

8186 D-5227 BGA 3722
W/o
8187 D-5317

Cancelled
8188 D-5326

Cancelled
8189 N8740R


8190 N170DR


8191/A/SH D-5348

Built by Schempp-Hirth & LSV Siegerland; Cancelled
8192-A D-5293

Built by Duesseldorfer Aero-Klub
8193/A D-5597 BGA 3597 G-CFXB Built by Flugsportverein Ruhrland
81948195A D-8887 BGA 3349
Cancelled
3/8196 D-9161


8197 OE-0643 D-2064 OE-5496
819881998200 HB-717 OE-5593

8201 SE-SZU

Cancelled
8202 SE-SZP CC-AVJ

8203 D-0034


8204 N4660S


8205 N221L

Hit ASK 13 N3313 on landing, Stanton, mn 8.7.78
8206 D-8465 (F-CHSF) D-8465 F-CHSF
82078208 PH-326

Hit tree on field landing, Saumur, France 24.7.87; Stored
8209 D-4331 BGA 2214 G-DDMB
82108211 D-5329


8212 D-5452 OO-YAH

8213 N4663S

Accident, Miami, FL 7.3.88
8214A-SH D- BGA 4495 G-CJGD
8215 D-6036


8216 ? OE-5238
Cancelled
8217 D-1900 LN-GAQ (2)
Cancelled
8218/EI D-5343

Built by Eichelsdörfer
8219 D-5346 PU-ZOS
Built by Eichelsdörfer
8220 D-7114 BGA 2338 G-DDSF
8221 D-6340 BGA 3127 G-DFBJ
8222 D-3027


8223 D-1838

Cancelled
8224 D-6028


8225/A D-9386 SP-3976

8226 D-9312


8227/A/SH ? D-0029
Cancelled
8228/A/SH D-7192 F-CMEZ

8229/A D-7126


8230 OE-0693 PH-1450

8231 OE-0731


8232 OE-0703


8233 OE-0754


8234 OE-0760

Cancelled
8235 D-4605


8236 D-8525 D-8236 ?

8237 D-5251


8238 OY-VBX


8239 D-5378 D-3223 JA2522 Cancelled
8240 D-5381 D-KANU D-5381 BGA 3748; G-CGDK
8241 D-5379

Cancelled
8242 D-5356


82438244 D-5375 D-KANT D-5375
8245/A D-5411 OO-YKE
Built by Segelflug-Vereinigung Gelsenkirchen
8246/A D-5116

Built by Aero-Club Bad Oeynhausen; Cancelled
8247/A D-1266


8248/2 D-6021


824982508251 OE-0645


8252 OE-0648

Spun in, Friesach/Hirt 8.7.93
8253 OE-0649

Crashed, Dobratsch 19.9.82
8254 HB-765


8255 D-5387 OO-ZXD LY-
8256 D-4072

Cancelled
8257 D-8476 BGA 4345 G-CHZX
8258 D-8881

Cancelled
8259 ? RAFGGA 971 RAFGGA 505 BGA 3926; BGA 3975; G-CHJE
8260 D-0030

Cancelled
8261 D-1431 BGA 2167 G-DDKC
8262 D-8471


8263 HB-753 OK-7537

8264 PH-312


8265 PH-313

W/o Terlet 17.8.65; parts to PH-422
8266 ? OE-5192
Cancelled
8267 OY-DRX JA2233

8268 D-5195

Cancelled
8269 HB-763 OO-ZXW

8270 D-4655


8271/SH D-5403 D-7020
Built by Aero-Club Loehne
82728273/A D-1906


82748275 D-8602


8276 D-5435


8277 D-4094 BGA 3873 G-CHDY
8278 D-8805


82798280 HB-760


8281 HB-764

Cancelled
8282/A D-5389 HA-5062
Built by LSC Castrop-Rauxel
82838284 D-5239 RAFGGA 523 BGA 2646 G-DEFG
8285/Ei D-5419


8286/Ei D-5392

Cancelled
8287 D-6017

Cancelled
8288/Ei D-5413 D-0217

8289 D-1908 BGA 3434
Cancelled
8290/EI D-6447


8291/EI D-7015


8292 D-5447 D-5338
Built by Eichelsdörfer; Cancelled
8293 D-6032 OO-ZXI

8294 D-6341


82958296A D-5294 BGA 2386 G-DDUF D-1119 - Built by LSV Medebach
829782988299 OH-RTI OH-294 OH-294X OH-294; Cancelled
8300/A D-9218


8301 D-5440 D-KEDY D-5440 Cancelled
8302 D-5437


8303 OE-0655


8304 SE-SYK


8305 SE-SYL

Crashed on landing, Björnön, near Västerås 27.5.89
8306 OE-0656

Cancelled
8307 D-5043

Cancelled
8308 SE-TCU N6137N

8309 SE-TCW

Crashed, Rörsbo, Emmaboda 16.7.85
8310 D-3614


8310/A D-1018 BGA 4312
Cancelled (duplicate id)
8311 D-5390 OO-ZBU

8312 D-5169


8313 D-4411


8314 OE-0654

Cancelled
8315 OE-0672 D-6795

8316 N4759S


8317/A D-1407


8318SH N4780T

Accident, Wenatchee, WA 17.5.81
8319/A D-5564 N59RW N254CJ Built by Eichelsdörfer
8320A HB-784

Destroyed on outlanding, Wittnau, AG 30.05.77
8321/A D-5487 D-KANC D-5487 Built by LSV Hoexter / Hirth
8322 OE-0658


8323 LN-GBK (1)

Crashed 15.6.77
8324 OH-RTJ OH-310

8325 OE-0673


8326 D-7033

Cancelled
8327 D-4098 D-KIFA D-0110
8328 HB-778

Cancelled
8329 N4601T

Hit trees on approach, Fairfield, CA 9.5.70
8330 SE-TCZ


8331/SH D-5524 D-6124

8332/SH D-8778


8333A-SH CF-PVL


8334/A D-1840


8335/A D-5451 OO-ZVG
Built by Flugwissenschaftl. Vereinig. Aachen
8336/A D-5111

Built by Aero-Club Minden
8337/A D-5504

Built by Aero-Club Geseke; Cancelled
8338/A D-8782


83398340/A D-8529

Cancelled
8341 ? HB-1092 OE-5703 Cancelled
8342/A D-9301

Cancelled
8343 D-4332 JA2449

8344 Z-968 OY-XFG
Destroyed during transport, Vesthimmerlands 1.5.97
8345 PL52

W/o, Weelde 4.5.00
8346 PL53 OO-YDP

8347 D-4635 OO-ZKR LY-
83488349-SH N4678S


8350 HB-777

Crashed, La Chaux-de-Fonds, NE 29.5.82
8351 HB-712

Cancelled
83528353 D-1958 OO-YZB

8354 D-1004 JA2328

8355/A D-5527 OY-FSX
Cancelled
8356 D-8783


8357 HB-780

Cancelled
8358 D-9173

W/o, Dahlemer Binz 13.6.19
8359 D-6346


8360 D-8534


8361 N8725R

Cancelled
8362 D-5425 PH-1237

8363 OE-0678

Cancelled
8363Gö HB-811

Built by Götz (duplicate id)
8364 N93000

Kit built by DonaId Santee; Cancelled
8365 D-6246

Cancelled
8366 PL54 OO-YTD

8367 PL55 OO-YDT

8368 OY-DKX


8369 D-4106 OE-5264 HA-4017
8370 Z-969 OY-XFH

8371 ? OE-0912

8372 D-5563


8373 OO-ZON


8374 D-9174


8375 D-5594


8376 D-4335


8377 D-4693

Cancelled
8378/Ei D-5561 D-5220
Forced landed in forested area, Dahlem 31.7.15
8379 D-5366

Built by Eichelsdörfer; Cancelled
8380 D-6345 LN-GHE
Cancelled
8381 D-6355

Cancelled
8382/Ei D-5562 D-5366 BGA 3328 G-CFKT
83838384/SH HB-806 (F-CLLA) F-CIRC Built by Schempp-Hirth
8385/A D-1026 D-4976
Cancelled
838683878388/A D-1974 ZS-GZD

8389/A D-8791


8390/A D-5599 RAFGGA 599 ? BGA 4148 Built by LSV Aldekerk; Cancelled
8391-A D-1573


8392/SH D-9314


8393 CF-ROP N4007U

8394A-SH D-5593

Built by Schempp-Hirth & Sportflug Niederberg
83958396SH ? EC-DKG

8397 D-6038


8398 D-3622


839984008401 D-7104


8402 N623X


8403 PH-332

W/o, Castricum 13.7.86
8404 PH-333

Broken up for spares
8405 PH-334

DBR in field landing, Olland 4.7.10; Stored
8406 PH-328 PZ-PKB

8407 D-5616 D-KAPO HB- 920 Cancelled
8408 D-3623


8409 HB-790


8410 D-1064


8411 HB-792 HA-4296

8412 LN-GGI ?


8413 OE-0721


8414 D-4426


8415 D-5661 D-6271 (2)
Cancelled
8416 D-5617


8417 D-4062


8418 D-3028


8419 D-8754


8420 HB-787 OK-7878

8421 D-4695 D-KOCA D-8421
8422 ? F-CFTC

8423/SH HB-809

Built by Schempp-Hirth; Crashed, Birrfeld, AG 15.5.80
8424SH HB-810

Built by Schempp-Hirth; W/o, Reckingen/VS 02.08.72
8425 D-5090

Built by Schempp-Hirth
8426/A D-7140

Cancelled
8427/SH HB-818

Built by Schempp-Hirth; W/o, Wolfenschiessen/NW 07.06.76
8428/A D-5814

Built by LSV Buende-Amt Ennigloh
8429SH D-5835

Cancelled
8430/A OE-0794


8431 D-5383

Built by Schempp-Hirth; Cancelled
8432 H D-5682 BGA 4898 G-CJYW
8433-SH N91274


8434/ZW OE-0753


8435/A D-5609

Built by Herforder Verein fuer Luftfahrt
8436 D-5671


8437-A D-1103

W/o 30.7.02
8438/GV D-8815 OO-ZRU (PH-1504) Stored
84398440 ? OE-0859

8441 SE-TCX


8442 SE-TCY

Cancelled
8443 D-4034 D-KMAL D-8449 Crashed near Riedelbach 28.7.03
8444 D-4345 D-KOBC D-4345
8445 HB-754 D-5041

8446 D-5395

Cancelled
8447 D-4354

Cancelled
8448 D-5456


8449/SH D-5807 OO-ZKF

8450/SH HB-823 F-CFTH
Built by Schempp-Hirth
8451 D-1883 BGA 4485 G-CJFT Built by Eichelsdörfer
8452 D-1882


8453 D-6360


8454 D-6362

Cancelled
8455 D-6368

Built by Eichelsdörfer
8456 D-1885


8457 ? OE-5115
Cancelled
8458 D-3627

W/o .97
8459 D-1056 D-KIRY BGA 2431 W/o .81
8460 D-5100 D-5392 (2) D-7506 Built by Eichelsdörfer
84618462 SE-TCM LN-GLT SE-TCM OH-972
8463 OE-0743


8464 D-3628 D-KIME D-3628 BGA 2839; Crashed on field landing, Aston Down 1.10.88
8465 D-5738

Cancelled
8466 D-5312

Cancelled
8467 D-9318 JA2495

8468 EI-108 EI-GLF

8469 OE-0744

Cancelled
8470 D-5431


8471 (D-4062) OY-EEX
See 8417
8472 D-5638


8473 ZS-GEN


8474 OE-0728

Crashed on winch launch, Wiener Neustadt Ost 18.7.93
8475 OE-0729

Cancelled
8476 OE-0730


8477 OE-0742

Cancelled
8478-SH VH-GPA VH-GMA
Australian Gliding Museum
8479/A ? OE-5215

SH 8480 CF-SYZ N81410

8481/SH HB-819 D-3402
Built by Schempp-Hirth; cancelled
8482 SE-TCL OY-LXT

8483 OE-0765 LZ-AEA

8484/A OE-0785

Cancelled
8485 OY-EYX

W/o 11.4.71
84868487 D-1071 D-KOPF D-9071
8487 D-1198

Duplicate id
8488 D-5818 D-8610
Cancelled
8489 D-4402

Cancelled
8490 D-2010


8491 D-9035


8492 D-5341


8493 HB-822 HA-4272

8494 HB-825 OO-YBA D-2946
8495 Z-970 OY-XFI

8496 Z-971 OY-XFK

8497 Z-973 OY-XFL N888KA N658KA
8498 Z-972 OY-XFM

8499 D-5670 BGA 3383 G-CFNA
8500 OE-0746

Cancelled
8501 D-5823


8502 LN-GBW

Crashed 10.4.68
8503Gö HB-824

Built by Götz; cancelled
8504Gö HB-828 D-8248
Built by Götz
85058506/ZW OE-0783


8507/ZW OE-0784


8508/ZW OE-0775

Cancelled
8509SH D-5081


8510/A D-1267 D-3594

8511 D-8618


851285138514 D-1641


8515/SH D-5542

W/o, Ferndorf 17.5.02
8516/SH VH-GPD


8517 HB-831

Crashed, Bellechasse 30.4.72
8518 HB-830


8519 D-4115

Cancelled
8520 D-5067


8521 LN-GBE JA2415

8522 D-7193 F-CHHU

85238524 D-5091

Eisenbahn & Technik Museum, Rügen
8525 D-7127

Cancelled
8526Gö HB-847

Built by Götz; cancelled
8527Gö HB-846

Built by Götz
8528Gö HB-829 F-CLIT
Built by Götz
8529 ? D-8529

8530 D-3034


8531 D-3634


8532 D-3633

Cancelled
8533 PH-345

Under restoration
8534 PH-346 D-4454
Cancelled
8535 PH-347 OE-5385

8536 PH-348 F-CVSA

8537 PH-349 BGA 3446 G-CFOR
8538 PH-352

Spun on field landing, Wuustwezel, Belgium 26.8.78
85398540/A OE-0871 D-0106
Cancelled
8541/SH D-9381

Cancelled
8542-SH N1164


8543 ZK-GEK

Crashed, Drury 1.4.92
8544 HB-835

Cancelled
8545 OE-0749

Crashed into mountain near Steyring, Austria 3.7.10
8546 OE-0748


8547 D-6361


8548 HB-834 E7-1119

8549 OY-EKX N6156J

8550 D-1428


SH8551 N1567

Cancelled
8552 PH-353


8553 PH-356


8554 OE-0772


8555 HB-840 (D-6112)
Converted to art exhibit as "PH-4766"
8556 D-3206

Collision with LS3 D-2807, near Hamburg-Lohbrügge 23.8.86
8557 D-9367 D-8517 EI-133
8558 D-4372 D-1043 BGA 3118 Crashed on winch launch, Parham 19.7.00
8559Gö HB-849

Built by Götz; Crashed, Veysonnaz, VS 25.7.92
85608561/A D-5359 D-KOBE D-2359 HA-4002
856285638564 D-5135


85658566 D-5569


8567 D-8216


85688569 D-5574 HA-4007

8570 D-8627


85718572 D-1779


8573 N1196

Accident, Mayville, NY 2.9.95
8574/A D-5299 OY-LMX HA-4019
8575 D-4321 D-3321
Cancelled
8576/A D-0083

W/o 13.8.97
8577 D-1157


8578/A D-0435


8579 SE-TCK


8580 OE-0750

Cancelled
8581 D-7167 JA2313

8582 D-4008 HA-4008

8583 D-4117


8584 D-6374


8585 D-8541


8586 U.K.


8587 RAFGSA 334 BGA 1926 RAFGSA 334 BGA 2093; G-DDGA
8588 RAFGSA 335 BGA 2154
Cancelled
8588/Gö D-8623 PH-1270 PZ-PKE
8589 D-1155

Stored, Edgehill
8590 N1716

Cancelled
8591 D-5106


8592 TF-SBF


8593 D-4712 D-7505 F-CPQB
8594 D-1307


85958596 OE-0776

Cancelled
8597 OE-0777


8598 OE-0778


8599 OE-0779


8600/A PH-380


8601/A D-0448


8601/A HB-943

Duplicate id
8602860386048605 D-5034

Cancelled
8606 D-4118


86078608 D-4042 OO-ZCK

86098610 LN-GGD


8611 D-1240 D-KOSV D-1240
8612 HB-854 JA2246

8613 D-4412

Cancelled
8614 D-4710


8615 OE-0780

Cancelled
8616 D-4420

Cancelled
8617/SH D-9322


86188619862086218622862386248625862686278628 OO-ZAO


8629 OO-ZAP


8630 OO-ZAQ


8631 D-1482


8632 D-4714


8633 D-3647

Blown over, Terlet, Netherlands 10.4.19
8634 D-8838

Cancelled
8635 D-3645


8636 ? JA2287 HL0305
8637 D-5691 RAFGGA 569 BGA 4025 G-CHLH
8638 SH LV-DHB

Crashed, Alta Gracia 12.10.96
SH8639 N8747

Built by Schempp-Hirth
8640Gö HB-880 D-8467
Built by Götz
86418642/19 OE-5262


8643 ? OE-5237
Crashed, Pirka 30.4.83
8644/A D-9211 VH-GAQ

8645 ZK-GEW

Crashed near Tokomaru, Manawatu 4.12.82
8646A D-8537 BGA 2465
Cancelled
8647 OY-BXJ


8648 OE-0802 HA-5089

8649 OE-0803


8650 D-5718 BGA 2205 G-DDLS
8651 D-7203 D-KOLA D-7203 BGA 3616; G-CFXW
8652 PL56 OO-YKV D-1856
8653 PL57 OO-YFJ D-4657
8654 PL58 (1) OO-ZOM D-4610 Stored, Deelen, Netherlands
8655 D-4119

Cancelled
8656 PH-359

written off Axel 1998 when a suspended glider on the hangar ceiling above it fell down
8657 PH-360 F-CPLM

8658 PH-361


8659 PH-362

Stored
8660 PH-363


86618662 D-7130

Built by Eichelsdörfer
8663 D-6045

W/o, Grosses Moor 29.6.03
8664 OE-0889

Cancelled
8665 D-KLSV D-5621
Cancelled
8666 D-0035


8667 D-0247 T9-4106 E7-4106
8667/AB D-1111

Duplicate id
8668 D-0102


8668EI D-0306

Duplicate id
8669 D-0093


8670 D-4352


8671 D-0103


8672 SH LV-DGF

Crashed near San Andrés de Giles, Buenos Aires 15.12.01
8673 SH LV-DGJ


867486758676 LN-GBD

Cancelled
8677 ? JA2181

8678 PH-370


8679 PH-371

Blown over, Eindhoven 20.7.02
8680 PH-372


8681 PH-373

Hit trees on landing, Veendam 19.6.94
8682/A D-5834 LN-GGG

8683 D-7204

Cancelled
8684/A D-0303 F-CHOK

8685/A D-5158 OO-ZKQ
Cancelled
8686 OE-0814


8687/AB D-0561

Cancelled
8688/AB D-0254 BGA 2627 G-DEEM
8689 D-KAPU OO-ZHN
W/o, Wevelghem 2.9.84
8690 D-4353


8691 D-9404


8692 HB-888


8693 D-9171 OE-5486 OK-6221
8694 HB-884

Cancelled
8695A D- C-GVWD D-1807 YR-1807; D-6799
8696 D-4382


86978698 D-9409


8699 OY-DHX

Cancelled
8700 D-6066

Written off on landing in France, Summer 2023
8701 TF-SAR


8702 D-0048 BGA 3503
Cartwheeled at Strubby c.96
8703 OO-ZAR D-6946

8704 OO-ZAS

Crashed 2010
8705 OO-ZAT


8706 OO-ZAU D-2945

8707 OO-ZAV


8708 OO-ZAW


8709 OO-ZLV

Crashed on landing
8710 D-5050 VH-ZAS

8711 D-3658


8712 D-1685 4X-GKN

87138714 OY-BXT


8715 OY-BXW D-2280

8716 D-3036


8717 D-7212


8718 ? OE-5134
Cancelled
8719 D-7164 JA2309

8720 D-6083 SP-3983

8721 RAFGSA 338

Dbf, Benson 13.11.70
8722 D-4618


87238724M D-KOFO

Motorised - Detmold Schleicher K 8B/Lloyd
87258726 D-3606 (2)

Cancelled
8727 HB-908

Built by Götz; Crashed on launch, Ambri 19.8.00
8728 HB-899

W/o landing in rough terrain, Monte Brè 26.5.05
8729 HB-906

W/o .73
8730 D-5010 BGA 2912 G-DESJ Crashed, Chipping 31.8.20
8731 OE-0800


8732 D-9216


8733 D-4416 OO-ZIJ

8734 D-5847 OO-ZOE
Damaged on landing 2017
8735 ZS-GFT


8736 ZS-GFR


8737/A D-5852 F-CIRK

8738 SE-TFO


8739/A D-5851

Cancelled
8740 D-0212

W/o, Utscheid 31.5.18
8741 OE-0816

Cancelled
8742 D-1011


8743 BGA 1451

Cancelled
8744 D-8583 BGA 4649 G-CJNN
8745 D-0077


8746 D-4136


8747 BGA 1458

Cancelled
8748 D-5858


8749AB8750 D-0010 HA-4021

87518752 PH-382


8753 D-9036


8754 LN-GBR

Cancelled
8755 D-1039 F-CBBN

8756 D-4712


8757 D-5416


8758 SE-TFW OY-KFX

AB8759 D-0013

Stored
8760 D-5005 SE-UIM BGA 4037 Hit tree on landing, Chedworth 18.7.96
8761/AB D-5370

Cancelled
8762 D-0055

Cancelled
8763 RAFGSA 382 BGA 2219 G-DDMG
8764 OO-ZBH F-

8765 BGA 1502 G-DCFF

8766 RAFGSA 383 BGA 2192
Cancelled
8767 PH-389


8768 PH-393

Aviodrome, Lelystad
8769 PH-394 D-6454

8770/A D-0112 ZS-GYN

8771/AB D-0286 VH-GQU

8772 BGA 1528 G-DCGH

8773 BGA 1529

Cancelled
8774 HB-947

Cancelled
8775 OE-0883

Cancelled
87768777 I-BAUU D-8116

8778 RAFGSA 395 RAFGSA R95 BGA 4869 Stored, Snitterfield
8779 D-0202


8780 HB-958 BGA 4268 G-CHWT
87818782 D-0236 9A-GKB

8783878487858786 D-0162


8787 D-0264 HA-4265

8788/AB D-0122

Crashed, Hamburg-Boberg 28.6.11
8789 OE-0879

Cancelled
8790 D-0259

Cancelled
8791AB D-0332


8792 BGA 1561

Collision with K8B RAFGSA R38 near Colerne 21.8.82
8793 N7624 BGA 3346
Cancelled
8794 BGA 1563 G-DCHU

8795 BGA 1564 RAFGSA R47 BGA 4693 G-CJOJ
8796AB D-KELA

Motorised; cancelled
8797 RAFGSA 360 RAFGSA 385 RAFGSA R85 BGA 3275; G-CFHN
8798 D-0273


87998800 D-0337 BGA 2521
Crashed on undershoot, Aston Down 29.1.84
88018802 D-0340 ZS-GTY

8803 BGA 1574 G-DCJF

8804 OE-0653

Cancelled
8805 RAFGGA 553 BGA 2925
Crashed on field landing near Pocklington 2.2.96
8806 RAFGSA 396 RAFGSA R96
Parts to R95
8807 D-0350


8808 PH-413 D-4154

8809 PH-414 G-CLUG

8810 PH-415 F-CHME

8811 HB-975

Cancelled
8812 D-0416


8813 D-0421


8814 BGA 1580

Stored
8815 HB-993

W/o .76
8816 OO-ZWD

W/o, Weelde 19.7.03
8817 ? JA2182

8818 PH-416

On rebuild at Gilze-Rijen
8819 D-0534


8820 PH-417 OO-ZZV D-8596
8821 OO-ZKA

Cancelled
8822 OO-ZKB


8823AB OE-5058 HA-5088

8824AB OE-5059


88258826 D-0543

Cancelled
88278828 D-0548


8829 D-0549


8830 OE-0861


8831 D-0607

Cancelled
88328833 D-0614


8834 D-0616 JA2253
Crashed, Akita 27.8.91
8835 D-0617


8836 BGA 1613

Cancelled
8837 D-0622


8838 PH-421


8839 ZS-GHC


8840 D-0628

Cancelled
88418842 D-0629


88438844 D-0632


8845 D-0637


8846 JA2128


8847/AB D-0457 OO-YMK
W/o
8848 PH-418

W/o, Vught 28.8.93; fuselage stored
8849 JA2131


8850/AB D-0040


8851 BGA 1638

Blown over, Long Mynd 8.3.02
8852 OE-0905


AB8853 D-4427

Dbf, Helmstedt 7.3.95
8854 RAFGSA 323 RAFGSA R42 BGA 4708 G-CJOZ
8855 D-0712

Cancelled
AB8856 D-8856 PH-1448

8857 D-0714

Cancelled
885888598860 OE-0910

Cancelled
8861 D-0749


8862 BGA 1651

Collision with Super Cub G-BAFS on approach, Bembridge 8.10.00
8863 HB-1022

Cancelled
8864 4X-GKC


8865 JA2134


8866 SE-TKN


8867 PH-428

Burnt in hangar fire, Salland 24.1.79
8868/AB D-4997

Cancelled
8869 HB-1032 BGA 3860
Crashed on landing, Tibenham 5.12.92
8870 BGA 1653 G-DCMN

8871 D-0798


8872 PH-420 D-3901 OE-5396
8873 LV-DII


8874 D-0805

Cancelled
8875 D-0850


8876 JA2136


8877 D-0830

Cancelled
8878 D-0848


8879 RAFGSA 397 BGA 2142 AGA 17 BGA 2142; G-DDJB
8880 RAFGSA 398 RAFGSA R98 BGA 4686 G-CJOB
8881/AB D-0846


8882 RAFGSA BGA 1925 G-DCYZ
8883 RAFGSA 399

W/o 6.77
88848885AB D-7297 OO-YAE

8886 D-0866 BGA 4003 G-CHKK
8887 D-0869


8888 PH-435 OO-ZNJ PH-435
8889 D-0871


8890 HB-1063

Cancelled
8891 OO-ZOL


8892 JA2308


8893/AB OE-5041 D-5051

8894 PH-444

written off into ditch on take off, Hoogeveen 26.8.09
8895 D-0901


8896 D-0903 HA-4015

8897 D-0904


8898 D-0934


8899 D-0942


89008901 D-0943


8902 D-0946


8903 D-0981


8904 OE-0944

Cancelled
8905 OE-0947


8906/AB D-1220


8907/AB D-2047


8908 PH-451

Collision with Ka 6E PH-366, De Voorst 16.6.73
8909 PH-452 OO-ZDT

8910 D-0989


8911 D-0990 OO-ZGV D- Cancelled
8912/AB D-8952


8913 D-0991 LN-GGZ
Cancelled
8914 D-0996


8915 D-0994


8916 RAFGSA 245 RAFGSA R45 BGA 4745 G-CJSN
8917 F-CEGB


8918 RAFGSA 244 BGA 2931 RAFGSA R44 BGA 2931; G-DETD; Crashed, Aston Down 14.6.15
8919 I-BZAI

Cancelled
8920 D-2075 OO-ZAI

8921 D-2077


8922 D-2116

Cancelled
8923 RAFGSA 538 RAFGSA R38
Midair collision with K8B BGA 1561 near Colerne 21.8.82
8924 D-2127


8925 D-2129


8926 D-2133

Cancelled
8927AB D-2960


8928 D-2136


8929 OO-ZEN


8930Br D-1175


8931 OE-0972 D-7888

8932 HB-1094

Destroyed in hangar fire, Speck 17.1.74
8933 F-CEGU


8934 F-CEGV


8935 F-CEGX


8936 F-CEJA


8937 F-CEJB


8938 F-CEJE


8939 F-CEJC


8940 F-CEJD


8941 D-2177 HA-4010

8942 PH-474 RP-S643 RP-G643
8943 PH-408


AB8944 D-8944

Cancelled
8945 D-2184


8946 PH-402 D-5134 F-CMOI
8947 PH-429 D-4295

8948 PH-455

Malta Aviation Museum, Ta'Qali
8949/A D-9255


8950 RAFGSA 285 RAFGSA R75 BGA 4604 G-CJLS
8951 D-2304


8952 PH-478 OO-ZZY

8953 PH-476 OO-ZOI D-5613 EI-GMS
8954 D-2309

Crashed on approach, Rheinermark 19.4.09
8955 F-CEJF

Cancelled
8956 F-CEJH


8957 F-CEJI


8958 ZK-GIM

W/o, Kaimai Ranges 5.1.82
8959 D-2321


8960 D-2319


8961 D-2316

Cancelled
AB8962 D-2934

Built by Luftsportvereinigung Schwarzwald - Baar, Donaueschingen;
FF 8.12.86
8963 D-2320


8964 D-2351


8965 D-2324


8966 D-2328 BGA 2717 G-DEJF
8967 D-2333

Cancelled
8968AB D-3999


8969 D-2362


8970 D-2376

Cancelled
8971 D-2383


8972 AGA 5 BGA 3170
Cancelled
8973 D-8657


8974 ZK-GLE


8975 PH-513 G-CLTD

8976 F-CEJP


8977 F-CEJQ


8978 D-4520

Cancelled
8979 F-CEJS


AB8980 D-5824


8981/AB D-2281

Cancelled
8982 F-CEJV


8983 F-CEJZ


8984 F-CEJY


8985 F-CERG


8986 F-CERH

Destroyed by storm 13.8.03K8B production by clubs and groups 1958-64:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
102/58 D-5719 OO-ZFG
Built by Gem. Junge - Segelf. Wuppertal
103/58 D-5268 OE-5427
Built by LSC Neheim-Huesten; Cancelled
106/58 D-7151 BGA 3582 G-CFWL
107/58 D-5715

Built by Baugem. Helpup
117/58 ? BGA 2369 G-DDTN
120/58 D-8574 HA-4003

122 D-8474


123/58 D-5771

Built by Sportverein Bayer-Wuppertal; Cancelled
130/59 D-5777 (1) OY-MPX
Built by Baugem. Helpup-Lippe; Crashed, Rodekro 26.6.76
132/59 D-8378 BGA 4067 G-CHNG Undershot landing, Bidford 4.7.09
134/59 D-5704

Built by LSG Solingen
135/59 D-5805

Built by LSGr. Hilden; Cancelled
136/59 D-5084 BGA 2688
Built by Martin Dietze, Dortmund; Cancelled
138/59 D-5731 OE-5413
Built by LSV Velbert; Cancelled
5/142/59 D-6305


143/59 ? D-KACH D-5139 OO-ZAX
146/59 D-5004 RAFGGA 504 BGA 2849 G-DEPT - Built by Aero-Club Minden
153/59 D-5727

Built by Herforder Verein fuer Luftfahrt; Cancelled
154/59 D-4628


158/59 D-5772 F-CPQE
Built by Fluggem. Wieland-Duelmen
159/59 D-5286 TF-SAV

163/60 D-5764

Built by LSV Warburg
165/60 D-5750 BGA 2434 G-DDWG Built by LSC Wuppertal; Blown over, Brentor 11.5.13
171/60 D-5783

Built by Fliegergr. Hemer; Cancelled
173/01AB D-0131 OO-ZOX

175/60 D-6390 OO-ZMV D-9647
60/177 D-7145

Cancelled
181/60 D-5797 OE-5435
Built by LSV Velbert
Liz.182/60 D-4081 OO-YRV

184/60 D-5028

Built by Fl. Gr. Meggen; Cancelled
185/60 D-5013

Built by LSG Blomberg; Cancelled
186/60 D-5809 T9-4432 E7-4462 Built by Flugverein Niederrhein
187/60 D-5128

Built by LSC Hamm; Cancelled
189/60 D-1837


190/60 D-5044

Built by V.f.Flsp. e.v. Geisweid; Cancelled
191/60 D-5183

Built by LSV Ferndorf
193/60 D-5083

Built by LSV Borghorst; Cancelled
198/60 D-5023 D-KIFU D-5023 Built by LSV Detmold
199/60 D-5042

Built by Vfs e.v. Essen-Steeler Spatzen
200/61 D-5114

Built by LSC Ochtrup; Cancelled
203/61 D-5035 PL58 (2) OO-YOD Built by Berufs u. Berufsfachschulen Kr. Lippstadt
210/61 D-5140

Built by Klaus Meitzner; Cancelled
215/61 D-5019

Built by LSC Bayer-Leverkusen
216 / 1 D-5665

Built by Interessengem. Hilden
217/61 D-5108

Built by Ae.C. Loehne; Cancelled
218/61 D-5156 BGA 2032 G-DDDL Built by Herforder Verein fuer Luftfahrt
219/61 D-0126


220/61 D-5038 D-7108
Built by Max Buechner, Koeln; Cancelled
221/61 D-5146

Built by LSC Haan; Cancelled
222/61 D-5196 OE-5287

223/61 D-6348


225/61 D-0560


226/61 D-5167

Built by LSC Marl; Cancelled
228/61 D-5210 4X-GKG
Built by LSC Herne
232/61 D-5197

Built by Flugsportverein Bochum; Cancelled
233/1 D-9155
K8B Licence production 1959-63:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
94 D-7088

(K 8); Cancelled
95 D-5683 SE-TPN
Built by Eichelsdörfer
97 D-6632

Built by Eichelsdörfer
103/98 D-8446


107 D-4608


108 D-5721

Built by Eichelsdörfer; Cancelled
109 N885D

Accident 1.7.00
111 D-9147


113 D-9063 HA-4012

114 D-4409

Cancelled
115 D-5752 D-6382
Built by Eichelsdörfer; Cancelled
116 D-9060


117 D-9138 BGA 3384
Crashed in circuit, Chipping 2.5.94; stored at Bicester
119 D-1726

Cancelled
120 D-5755 BGA 2935 G-EETH Built by Eichelsdörfer
122 D-1670 OO-YKC

125 D-5776

Built by Eichelsdörfer; Cancelled
126 D-4011


3/127 D-8389

Cancelled
128 D-1672 JA2295
Cancelled
130 D-1715

Cancelled
131 D-5105

Built by Eichelsdörfer
133 D-8395 BGA 4897 G-CJYV
134/04 D-6454

W/o
135 N6622F

Built by Schempp-Hirth
136 D-1749


136 N6660D


138 D-5160

Built by Eichelsdörfer; Cancelled
140 D-6861


141 ? JA2179
Built by Eichelsdörfer
146 D-5189

Built by Eichelsdörfer; Cancelled
150 D-5211

Built by Eichelsdörfer; Cancelled
151 / 229/61 D-5198 OY-XEM LN-GEM Built by Eichelsdörfer / LSV Borken
163/EI D-5279

Built by Eichelsdörfer; Hit trees on approach, Bielefeld 21.6.86K8B production by K K Lehtovaara, Finland 1964-66:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
01 OH-RTK OH-313

02 OH-RTL OH-312
Cancelled
03 OH-RTM OH-314

04 OH-RTN OH-319 LN-GGS
05 OY-BXD HA-4020

06 OH-RTO OH-326

07 OH-RTP OH-316 BGA 3348 Cancelled
08 OY-BXV

Damaged, Hammer airfield 20.7.97
09 OY-BXE

Damaged
10 OH-RTR OH-321
W/o
11 OH-RTS CF- C-FTXX N933KC
12 OY-BXG LN-GGI
Crashed, Notodden 4.7.00
13 OH-RTT OH-331
W/o, Kemijärvi 21.7.79
14 OH-RTU OH-348

15 OY-DXF OH-518
Crashed in trees near Hyvinkaa 17.9.11
16 SE-TGE

Cancelled
17 OH-RTQ OH-397

18 SE-TGF


19 OH-RTZ OH-365

20 SE-TFG


21 SE-TIG

W/o, Ludvika 29.5.04
22 OH-RTW OH-361 BGA 3342 G-CFLH
23 OH-RTY OH-352
Cancelled
24 OH-RTV OH-344

25 SE-TILMiscellaneous K8B production:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
1 D-0322 RAFGGA 522 BGA 3157 Built by Bayer; scrapped
1 D-3606 (1) OY-BXS
Cancelled
1 D-5666

Built by LSV Kamp-Lintfort; Cancelled
1 D-5671

Built by Jos. Schwefer / Schueren; destroyed by fire
1 D-5679

Built by E Trylus / LFV Bielefeld; Crashed near Gütersloh 9.7.77
1 D-5691

Built by Schueren; destroyed 6.59
1 D-6030


1 D-6077 LN-GBK (2)

1 D-6296


1 D-6349

Cancelled
1 D-8331 D-8614 BGA 2435 Built by Gebr. Huber; cancelled
1 ? BGA 2718
Cancelled
1 OO-ZUS

Crashed, Balen-Nete 12.7.59
001 HK-1345P


001AB D-2008


01 D-1608

Built by FSG Boelkow; cancelled
01 D-8598


AB01 D-9376

Cancelled
E.01 D-8859 BGA 2653
Stalled on failed launch, Bryn-Gwyn Bach 11.7.87
KR1 OE-0628


2 D-5694

Built by Schueren; Cancelled
2 OE-0982

Cancelled
02 D-8017 BGA 3863 G-CHDN
02 D-8774 D-8779

2/90 HB-1003

Cancelled
AB.02 D-8868 BGA 4493 G-CJGB
3 D-1121

Built by LSC Nordhalben, 1962
3 D-5148 D-8848 BGA 2117 G-DDHA
3 D-5695

Built by Schueren; Cancelled
03 D-2014

Cancelled
03 D-8852


4 D-1612 BGA 3914 ? D-1612 Cancelled
4 D-1919 D-9919

4 D-8549


4 (OO-ZUZ) OO-ZPU
Cancelled
04 D-7038

Kit completed by SFG Wershofen; cancelled
04 HB-734

Built by Götz; W/o, Locarno 18.5.03
E4 D-8428 BGA 5005 G-CKDH
5 D-5735 BGA 4045 G-CHMH Built by Bayer
05 D-8877 D-KAMB D-0209
AB 05 D-9157


8 D-1733 JA2242

10 D-8013


12 D-1130 OO-ZRB

12 D-9377 N9377G D-9377 N9377G
13/117 D-1732

Built by Tigerschwalbe e. V.
W-18 ? OE-5015

FWB.20 ? OE-5416 D-5415
22/53 HB-897

Cancelled
25 OE-0596

Cancelled
26 OE-0597


27 OE-0623

Built by Union Zentralwerkstätte, Wien;
Crashed after collision with Ka 6CR OE-0773, Untertal/Schladming 1.6.91
28 OE-0624

Cancelled
108/51 D-4182

Cancelled
281/A/3 D-8439


376/69 PH-422

Parts from s/n 8265; Crashed, Woensdrecht 5.11.88
? 9G-ACF

Cancelled
? (BGA 1665)

Cancelled
? D-1266

Cancelled
? D-1616

Cancelled
? D-1699

Cancelled
? D-1709

Built by LSV Irsingen Hesselberg;
Crashed on field landing .83
? D-1934

Destroyed by fire, Eichstätt 28.1.75
? D-2080

Cancelled
? D-2249

Cancelled
? D-5044

Cancelled
? D-5239

Cancelled
? D-5304

W/o .80
? D-6271 (1) OO-ZAZ

? D-6335

Cancelled
? D-6364

Cancelled
? D-9134 D-5057
Built by Schreiner; cancelled
? OK-CUO 11

Motorised
? RAFGGA 558 BGA 4319 AGA 21 BGA 4525; G-CJHK
? RAFGSA 198

Cancelled
? ZS-GFC

CancelledK8C production:
Ser No. Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 / Remarks
81001 D-2344


AB 81002 OE-5202

(K 8B)
81003 PH-517 F-CTPG

81004 D-8652


81005 OE-5040


81006 RAFGGA 562 BGA 5200 G-CKMI
81007 D-6884


AB81008 D-9333


81009 PH-432 D-8614

81010 JA2191

Cancelled
81011 D-3765 OY-XME D-7288 OE-5752
81012 D-4527

If you have any comments or queries, please send me an email


Back

Page last updated 8 Feb 2024